Foundation for International Transfer of Skills and Knowledge in Construction

Select Language

Japanese

Chinese

Vietnamese

Indonesian

Filipino

English

ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN FITS HOTLINE

FITS (Tổ Chức Phát Triển Kỹ Năng Ngành Xây Dựng Quốc Tế) khai thác thành lập 「Đường dây nóng tư vấn FITS Hotline」, tiếp nhận tư vấn và giải đáp thắc mắc từ người lao động nước ngoài trong ngành xây dựng bằng tiếng mẹ đẻ qua điện thoại trực tiếp, qua FAX hoặc thư điện tử e-mail.

Ngày và thời gian tư vấn qua điện thoại:

TIẾNG VIỆT

Ngày tư vấn:Thứ Hai, thứ Năm và Chủ nhật hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ)
Từ 10:00 sáng đến 18:00 tối (trừ thời gian nghỉ trưa từ 13:00 đến 14:00)
Số điện thoại miễn phí:0120-303-862

TIẾNG TRUNG

Ngày tư vấn:Thứ Hai, thứ Năm và Chủ nhật hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ)
Từ 10:00 sáng đến 18:00 tối (trừ thời gian nghỉ trưa từ 13:00 đến 14:00)
Số điện thoại miễn phí:0120-303-861

TIẾNG INDONESIA

Ngày tư vấn:Thứ Năm và Chủ nhật hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ)
Từ 10:00 sáng đến 18:00 tối (trừ thời gian nghỉ trưa từ 13:00 đến 14:00)
Số điện thoại miễn phí:0120-303-863

TIẾNG PHILIPPIN VÀ TIẾNG ANH

Ngày tư vấn:Thứ Năm và Chủ nhật hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ)
Từ 10:00 sáng đến 18:00 tối (trừ thời gian nghỉ trưa từ 13:00 đến 14:00)
Số điện thoại miễn phí:0120-303-864

TIẾP NHẬN TƯ VẤN QUA FAX HOẶC E-MAIL

Số FAX:03-6206-8889

Địa chỉ e-mail:hotline@fits.or.jp


* FITS là một tổ chức được thành lập để hỗ trợ cho tất cả người lao động nước ngoài, và các bên có liên quan đến chương trình tiếp nhận người lao động nước ngoài trong ngành xây dựng.